บทความ

ซิมปันสุข

รูปภาพ
ซิมปันสุข  โดยบริษัท เคโฟร์คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ตโดย Feels บนโครงข่ายสัญญาณบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครดีลเลอร์ออนไลน์ สร้างรายได้จากดิจิตอลแพลตฟอร์มของซิมปันสุข โดยการเปิดแพ็คเก็จซิม 1,500 บาท ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายทันที โครงการซิมปันสุข คือโครงการขยาย ดีลเลอร์ ( Dealer) หรือ ผู้แทนจำหน่าย ของบริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (K4 Communication Co., Ltd.) มีโครงสร้าง และวัตถุประสงค์ในการขยายผู้แทนขายออนไลน์ เพื่อมุ้งเน้นการเพิ่มจุดให้บริการของบริษัทฟีล เทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซิมปันสุขเป็นซิมการ์ดของคนไทย ให้บริการโดยบริษัท ฟีล เทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถใช้งานบริการเสียง (Voice) บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) และข้อความสั้น (SMS) บนโครงข่ายของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้บริการบนย่านสัญญาณ 2100MHz และ 2300MHz รองรับทั้ง 3G และ 4G สามารถใช้บริการได้ทั่วประเทศไทย ที่มีราคาโปรโมชั่นหลักตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงาน กสทช. ใช้งานบริการโทรนาทีละ 0.75 บาท บริการโมบายอินเทอร์เน็